CÔNG TY LUẬT TNHH THU & CỘNG SỰ

Tư vấn

TP Law đã và đang tư vấn cho rất nhiều tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn trong nước, dưới các hình thức tư vấn, cách thức tính phí như sau:

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Là hình thức tư vấn phổ biến và chuyên nghiệp của TP Law. Với hình thức này, TP Law sẽ ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với Khách hàng. Theo đó, Khách hàng sẽ trả một khoản phí hàng tháng và TP Law sẽ tư vấn cho doanh nghiệp tất cả các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như: soạn thảo hợp đồng, thẩm định hợp đồng, thu hồi công nợ, thực hiện các thủ tục pháp lý, tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý (kỷ luật lao động, quản trị doanh nghiệp, thuế và tài chính, đầu tư,…).

TƯ VẤN THEO VỤ VIỆC

Là khi khách hàng có nhu cầu tư vấn và giải quyết cho một vụ việc phát sinh trong hoạt động kinh doanh như: tư vấn soạn thảo, ký kết và quản trị rủi ro về một hợp đồng (SPA, M&A, Hợp đồng đầu tư,…), tư vấn giải quyết một vụ việc khi có khiếu nại/tranh chấp phát sinh,…

Cách thức tính phí