CÔNG TY LUẬT TNHH THU & CỘNG SỰ

Tập huấn

TP Law đã thực hiện nhiều chương trình tập huấn cho doanh nghiệp để quản trị và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những dịch vụ thường xuyên của TP Law dành cho doanh nghiệp. Chẳng hạn trong thời gian vừa qua, TP Law đã thực hiện những chương trình tập huấn như:

TP LAW có thể thiết kế chương trình tập huấn riêng theo yêu cầu và mong muốn của khách hàng.